#happymoorfinland invites Finland, the state, cities, residents, companies and communites to cocreate

Suomessa ja koko maailmalla vellova korona-epidemia muuttaa maailmantaloutta pysyvästi ja vie monia yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. #happymoorfinland kokoaa yritykset, asukkaat ja kaupunkiorganisaatiot rakentamaan yhdessä viihtyisämpiä kaupunkeja ja kestävämpää liiketoimintaa. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteisrintamaa ja yhteistekemistä, jotta selvitään akuutista hätätilanteesta, mutta samalla on tärkeää myös suunnitella tilanteen laantumisen jälkeisiä toimenpiteitä.

#happymoorfinland -hankkeessa pilotoidaan kolmessa kaupungissa uudenlainen yhteistekemisen formaatti, liiketoimintaekosysteemi ja alusta HAPPYMOOR Satama. Satamassa kaupungit, yritykset ja yhteisöt jakavat tekemistä, resursseja, osaamista ja kokemuksia luodakseen yksin ja yhdessä parempia asiakasreittejä, personoidumpia kokemuksia ja onnellisempia asukkaita ja vierailijoita. Yhteistekemällä rakennetaan kestävästi viihtyisämpiä kaupunkeja, mikä lisää ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta sekä yritysten ja yhteisöjen elinvoimaa.

“Tällaisina aikoina yritykset ja yhteisöt hyötyvät yhteistyöstä, jossa tekemällä yhdessä ja jakamalla resursseja luomme viihtyisämpää ja eläväisempää kaupunkia, jonka tarjonnasta saamme nauttia kun arki taas normalisoituu“, sanoo Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen.

#happymoorfinland -pilottihankkeessa lyhyet pistetapahtumat laajennetaan koko kaupungin tai kaupunginosan laajuisiksi, yhdessä tuotetuiksi kokemusformaateiksi. Kokemusformaatit voivat sijoittua palveluna myös kotiin. Tähän Happymoorin pilottihanke luo hyvät edellytykset, sillä hankkeessa kaupungin yritykset ja yhteisöt yhteistekevät ja jakavat aktiviteetit ja resurssit uuden kuluttajakysynnän synnyttämiseksi. Pilottihanke käynnistetään Sataman digitaalisella alustalla heti kun julkiset kumppanit hankkeeseen ovat varmistuneet. Ensimmäiset yhteistuotetut kokemusformaatit ovat tavoitellusti tuotannossa jo kesällä.

“Kun elpyminen alkaa, Happymoor Satama -alustan tyyppinen yhteistekeminen hyödyttää niin yrityksiä ja yhteisöjä, niiden työntekijöitä, asiakkaita sekä paikallista taloutta liiketoiminnan palauttamisessa jaloilleen ja terveelle tasolle”, sanoo Sea Lifen General Manager Michelle Hoeneveld.

Happymoor Satama -alustalla ja yhteistekemisen formaatilla luodaan taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja ekologisesti kestävää tapaa tuottaa kokemuksia, tehdä bisnestä ja työtä. HAPPYMOOR Satamassa kaikki alustaan liittyvät yritykset ja yhteisöt ovat omalta osaltaan luomassa ja hyötymässä verkoston yhteistekemästä arvosta. Kaupunki mahdollistaa osaltaan paikallisen yhteistekemisen käynnistämistä ja toimintaa.

“Kaikenkokoiset yritykset ja yhteisöt tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen avun liiketoiminnan elvyttämiseksi ja kääntämiseksi uudelleen kestävään kasvuun. Nyt tarvitaan julkiselta sektorilta rohkeita, nopeita liikkeitä ja siksi haastamme kaupungit ja valtion #happymoorfinland-hankkeeseen mahdollistamaan aidossa partneruudessa yritysten ja yhteisöjen kanssa onnellisempaa tulevaisuutta. Toivomme, että Helsinki Suomen pääkaupunkina näyttää tässä suuntaa.”, sanoo Happymoorin perustaja ja toimitusjohtaja Jannika Joutsenniemi.

Yritykset ja yhteisöt kutsutaan allekirjoittamaan vetoomus valtiovallan ja kaupunkinsa päättäjille sekä muille julkisen sektorin toimijoille tukea tämän uuden yhteistekemisen formaatin, liiketoimintaekosysteemin ja alustan pilotoimista osoitteessa

#happymoorfinland -kampanjasivulla osoitteessa happymoor.fi/happymoorfinland yritykset ja yhteisöt voivat käydä ilmaisemassa kaupungilleen tahtonsa siitä, että juuri heidän kaupunginsa lähtee mukaan hankkeeseen.

Lisätiedot:
Jannika Joutsenniemi | jannika@happymoor.com | puh. 040 700 3202
Susanna Silvonen | susanna.silvonen@korkeasaari.fi
Michelle Hoeneveld | michelle.hoeneveld@merlinentertainments.biz